Privacybeleid

Privacy- en cookie beleid Enjoycandelis.com

ALGEMEEN

Bij Candelis doen we er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen. We willen u met dit privacy- en cookie beleid informeren welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

Candelis B.V., gevestigd te Tiel, 4004 LK, Lingewei 11, (hierna “Candelis” “wij” of “ons”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de website www.enjoycandelis.com.

Onze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en door ons worden gebruikt.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”), betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”), en is Candelis de verwerkingsverantwoordelijke.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend de gegevens die u zelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op www.enjoycandelis.com (hierna ook “website”) of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om de website te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de website bestellingen te plaatsen.

De gegevens die wij over u verzamelen omvatten het volgende:

Contactgegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, kunt u uw persoonsgegevens raadplegen onder de rubriek “Mijn account” en kunt u uw gegevens aanpassen.

Elektronische identificatiegegevens en gegevens over het gebruik van onze website:

Wanneer u onze website bezoekt, gebruikmaakt van (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen enz.) onze nieuwsbrief of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Candelis, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de producten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Hiervoor moet u echter expliciet toestemming geven via de cookiemelder op onze website.

Online aankopen:

Om uw online aankopen te voltooien via de website, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, korting, gebruikte code (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), personalisatiegegevens (indien van toepassing), bezorgmethode en afleveradres.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst en het afhandelen van de bestelling;
 • Het verlenen van klantenservice;
 • Het beheer en het optimaliseren van onze website;
 • Het optimaliseren en uitvoeren van ons (direct)marketingbeleid;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen redelijke technische, organisatorische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Wij dragen er contractueel zorg voor dat een externe leverancier die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via info@enjoycandelis.com.

BEVEILIGING

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit houdt in dat alle gegevens die u via onze website met ons wisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen op onze server.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, behalve na uw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Wij kunnen uw gegevens delen met derde partijen waarmee wij samenwerken. Het betreft externe leveranciers, zoals IT dienstverleners, reclame- en mediabedrijven ten behoeve van onze marketingactiviteiten, leveranciers van analysediensten en zoekmachines, payment service providers e.d.

BEOORDELINGEN WEBWINKELKEUR

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

UW RECHTEN

De AVG geeft u recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten, alsook recht op rechtzetting indien deze onjuist blijken. U hebt het recht, mits een gerechtvaardigde grond, om ons te verbieden uw persoonsgegevens te verwerken. U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming gegeven vóór de intrekking. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar u woonachtig bent, als u van mening bent dat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in strijd is met dit privacy- en cookie beleid of de toepasselijke wetgeving.

Indien u uw recht(en) wenst uit te oefenen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@enjoycandelis.com, zie ook onder contact. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

COOKIEBELEID

Op de website wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen, indien u hiermee akkoord gaat. Deze cookies gebruiken we om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website nog eenvoudiger en soepeler verloopt. Ze helpen ons te onthouden dat u onze site al eens hebt bezocht en welke voorkeuren u heeft.

De cookies gebruiken wij voor verschillende doeleinden. Zo helpen ze ons uw account login te onthouden zodat u deze niet steeds weer in hoeft te voeren. Ook zorgen ze ervoor dat er producten toegevoegd kunnen worden aan uw winkelmand. Cookies helpen ons in te zien hoe u onze website gebruikt en welke producten u interessant vindt. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om door te geven aan derden. De cookies kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw browser of door u bekeken pagina’s verzamelen.

We onderscheiden twee soorten cookies. Permanente cookies en Sessie cookies. Permanente cookies worden voor maximaal 12 maanden als een bestand op uw computer of mobiele toestel opgeslagen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt als u een account aanmaakt. Sessie cookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt als u de productfilter toepast en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw winkelmand hebt geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Informatie over het verwijderen of het in-uitschakelen van permanente cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie in uw browser. Bedenk wel dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet alle functies op de website kunt gebruiken.

Candelis plaatst de volgende cookies:

“domain”: “.enjoycandelis.com”,
“name”: “_ga”,

“domain”: “.enjoycandelis.com”,
“name”: “_gat_UA-96056922-32”,

“domain”: “.enjoycandelis.com”,
“name”: “_gid”,

“domain”: “enjoycandelis.com”,
“name”: “cookieconsent_status”,

“domain”: “.enjoycandelis.com”,
“name”: “_gat_UA-96056922-33”,

De laatst genoemde cookie wordt alleen geplaatst na expliciete toestemming.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY- EN COOKIE BELEID

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookie beleid. Wij raden u dan ook aan om dit beleid geregeld te lezen. Dit beleid werd voor het laatst geactualiseerd 1 augustus 2020.

CONTACT

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over dit privacy- en cookie beleid, onze behandeling van uw gegevens in het algemeen of specifieke verzoeken ten aanzien van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@enjoycandelis.com en zorg ervoor dat u het type van uw verzoek aangeeft en de relevante onderbouwende informatie -indien van toepassing- meestuurt.